Träningsdag damer – 17 Maj

Under dagen går vi igenom tekniken i sving, chip, pitch och puttning. Du får värdefulla tips och övningar med dig som ger mer längd i slagen och trygghet runt greenerna.

Under träningen träffar du andra damer från klubben, kanske hittar du också nya spelkamrater inför den kommande säsongen. Öppen för medlem, vänner och bekanta.

Kursinfo:

  • Pris 800 kr
  • 4 timmars träning
  • Rangebollar ingår
  • Grupp med 5-10 deltagare
  • Samling vid klubbhuset

Kursinnehåll: 

09:30 Samling
10:00 Träning sving
12:00 Lunch
13:00 Träning närspel
15:00 Avslutning


Anmälan:

Anmälan via e-post proswedegolf@telia.com. Ange namn, mobil och önskad kurs.
Betalning sker till respektive tränare vid anmälan. När betalning är gjord är din plats garanterad. 
Swish Nathalie 123 099 16 04. 
Eventuell avanmälan ska ske senast 3 dagar innan kursstart. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras full avgift.